Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti Fool Innovative s.r.o., IČ: 04525043, se sídlem, V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63944.

 


I.

Předmět obchodních podmínek

Prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného na internetové adrese www.diffenity.com (dále jen „e-shop“) je možné uzavírat kupní smlouvy mezi kupujícím a společností Fool Innovative s.r.o. jako prodávajícím.


Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to v případě, kdy kupující je spotřebitelem, tj. člověkem, který při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy společně s reklamačním řádem prodávajícího umístěným na stránkách e-shopu. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami a reklamačním řádem účinnými v den odeslání objednávky kupujícím.

 

II.

Výběr zboží, uživatelský účet

E-shop obsahuje prezentaci zboží, které může kupující objednat, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Prezentace zboží na e-shopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy na toto zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Sklad zboží prodávajícího je pro účely e-shopu aktualizován každých 24 hodin. Výjimečně může dojít k tomu, že zboží zobrazené v e-shopu již prodávající nemá na skladě; v takovém případě je kupující po učinění objednávky kontaktován a je mu nabídnuta vhodná alternativa k objednanému zboží.


Na základě registrace v e-shopu si kupující může založit vlastní uživatelský účet, prostřednictvím kterého může zboží objednávat a sledovat stav svých objednávek. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující může objednávat zboží v e-shopu také bez registrace.

 

III.

Objednávka

Pro objednání zboží kupující vloží vybrané zboží do nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář v e-shopu. Zde kupující v jednotlivých krocích zadává kontaktní, doručovací a fakturační údaje a zvolí způsob doručení a platby zboží. Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko „Objednat“, čímž kupujícímu vzniká závazek objednané zboží zaplatit.

 

Po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena odesláním objednávky kupujícím. S odesláním objednávky vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. V případě, že objednané zboží prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn; pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží a prodávající není schopen dodání objednaného zboží zajistit, jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit.

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. e-mailem či telefonicky.

 

Kupující může po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrzení objednávky až do převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku) zasláním e-mailu na adresu info@diffenity.com. Pro toto odstoupení může kupující také využít formulář prodávajícího pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu. V případě, že již byla kupujícím zaplacena kupní cena za zboží, budou mu veškeré přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny způsobem popsaným v čl. IX. těchto obchodních podmínek.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 

IV.

Doprava a platba

Zboží je kupujícímu v rámci České republiky dodáno dle jeho volby prostřednictvím České pošty, DPD Private, DPD ParcelShop.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bankovním převodem na účet prodávajícího vedený u Fio banka, a.s., č.ú. 2700889292/2010, dobírkou v hotovosti nebo v některých případech také platební kartou dopravci (dle informací o dopravě na stránkách dopravce). Zboží se platí v korunách českých. Při nakupování na jiné než české jazykové verzi e-shopu se zboží platí v eurech.

     

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dopravou a platbou zboží, ve výši dle níže uvedené tabulky:

 

Způsob dopravy a platby

Platba předem
(bankovním převodem)

Platba při převzetí v hotovosti

(dobírkou)

Platba při převzetí platební kartou

(dobírkou)

Česká pošta *
(Balík na poštu)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Česká pošta *
(Balík do ruky)

39 Kč

75 Kč

75 Kč

DPD ParcelShop **

0 Kč

0 Kč

0 Kč

DPD Private ***

45 Kč

75 Kč

 

75 Kč

 

 
*            Doručení na zvolenou adresu s možností sledovat balíček v aplikaci Track & Trace a měnit místo doručení v aplikaci PoštaOnline

**          Doručení do výdejního místa.

***       Doručení na zvolenou adresu s možností řídit balíček v aplikaci DPD Kurýr.

  

Při nakupování v jiné než české jazykové verzi s doručením zboží na území České republiky jsou náklady na dopravu a způsob platby přepočteny dle aktuálního devizového kurzu Fio banka, a.s. v rámci EUR/Kč.

 

Kupující si může vybrat z nabízených způsobů dopravy a platby zboží, přičemž konkrétní výše nákladů na dodání zboží a platbu k zaplacení kupujícím je kalkulována a zobrazena v procesu objednávání. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady.

 

V případě platby dobírkou v hotovosti či platební kartou dopravci je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem kupující provede úhradu kupní ceny na bankovní účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky, pod variabilním symbolem uvedeným tamtéž. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

Kupující hradí kupní cenu předem na základě své volby anebo k výzvě prodávajícího v níže stanovených případech. Jinak prodávající od kupujícího nepožaduje zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

V případě, že ze strany kupujícího nedojde k vyžádanému dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě (5 pracovních dnů) uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

Po zákazníkovi, který si u prodávajícího v průběhu jednoho roku před učiněním objednávky objednal zboží se způsobem platby dobírkou při převzetí zboží a toto zboží si v rozporu s kupní smlouvou od dopravce nepřevzal, může prodávající požadovat platbu předem, přičemž v případě nezaplacení předem mu zboží nebude dodáno. Z toho důvodu i v případě zaslání objednávky se zvoleným způsobem platby dobírkou může být takový zákazník vyzván k úhradě zboží bankovním převodem a zboží bude expedováno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího. Pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

V.

Dodání do zahraničí

Zboží může být dodáno také do zahraničí. V případě volby dodání zboží do zahraničí je možno kupní cenu uhradit pouze předem bankovním převodem.

 

Náklady na dopravu do zahraničních zemí jsou pro každou takovou objednávku kalkulovány zvlášť. Při objednávání prostřednictvím české jazykové verze e-shopu platí cena uvedená v korunách českých, při objednávání prostřednictvím jiné jazykové verze platí cena v eurech.

  

Kupující bude po přijetí objednávky prodávajícím kontaktován s informací o přesné ceně za dopravu. V případě, že kupující cenu potvrdí, zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky s informacemi pro provedení platby bankovním převodem. Zboží bude kupujícímu odesláno neprodleně po připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě (10 pracovních dnů) uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

VI.

Dárkové poukazy

Zákazník si u prodávajícího může zakoupit elektronický dárkový poukaz (pokud jej prodávající má v nabídce) v hodnotě 500,- Kč, 1.000,- Kč, 2.000,- Kč a 5.000,- Kč, a to obdobným způsobem jako zboží. Při objednávce prostřednictvím jiné než české jazykové verze e-shopu lze objednat dárkový poukaz v hodnotě 20,- EUR, 50,- EUR 100,- EUR a 200,- EUR. Cenu poukazu (vždy odpovídající jeho hodnotě) je možno uhradit bankovním převodem. Po připsání ceny poukazu na účet prodávajícího je kupujícímu poukaz zaslán v elektronické formě na jeho e-mail. Poukazem je kupní cena zboží předplacena. Poukaz obsahuje kód, po jehož zadání v průběhu objednávacího procesu se od ceny zboží odečte hodnota poukazu. Poukaz lze využít pouze na e-shopu.

 

V případě koupě zboží, jehož cena převyšuje jmenovitou hodnotu poukazu, je zákazník povinen rozdíl uhradit (z celkové ceny se odečte hodnota poukazu a ve zbytku zákazník pokračuje v objednávání obvyklým způsobem). Poukaz lze uplatnit pouze pro úhradu ceny zboží, nikoliv pro úhradu nákladů spojených s dopravou (a případnou platbou zboží nad rámec hodnoty poukazu).

 

Jmenovitou hodnotu poukazu nelze dělit na více nákupů. Pokud zákazník uplatní poukaz pro úhradu ceny zboží menší hodnoty, než je hodnota poukazu, rozdíl mu nemůže být vyplacen a poukaz v rozsahu tohoto rozdílu pozbývá platnosti.

 

Platnost poukazu činí půl roku ode dne jeho objednání. Pokud nebude poukaz uplatněn v této době, pozbývá platnosti bez náhrady. Nevyužitý poukaz nelze proplatit.

 


VII.

Expedice zboží

Zboží je expedováno z centrálního skladu prodávajícího na adrese Průmyslová 1370/5, 735 35 Horní Suchá, Česká republika. V případě objednávky se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny dobírkou u dopravce je zboží expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů, pokud je objednávka odeslána a potvrzena (mimo dobírku i zaplacena) do 12:00 hod. Pokud je objednávka odeslána a potvrzena (mimo dobírku i zaplacena) později nebo v jiný než pracovní den, je zboží expedováno nejpozději do 3 pracovních dnů.

 

V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem je zboží expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů po připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

 

Dodací lhůta činí 1-4 pracovní dny od expedice zboží, v závislosti na jednotlivých způsobech dodání zboží.

  

V případě dodávky zboží do zahraničí je zboží expedováno do 2 pracovních dnů po uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu. Dodací lhůta činí 3-14 dnů od expedice zboží, v závislosti na místě dodání a způsobu dopravy.

 

Informování kupujícího o čase doručení, o možnosti vyzvednutí zboží či o úložních lhůtách v případě volby jiného způsobu doručení probíhá dle podmínek jednotlivých dopravců.

 

Pokud kupující zboží nepřevezme v úložní lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud nebude individuálně dohodnut jiný postup vedoucí k doručení zboží.

 

VIII.

Výhrada vlastnictví

Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.IX.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení lze prodávajícímu doručit na adresu sídla nebo na e-mail info@diffenity.com. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud v jejím průběhu kupující odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může při odstoupení od smlouvy využít formulář umístěný na stránkách e-shopu prodávajícím. 


Pro urychlení procesu je doporučeno, aby kupující společně s oznámením o odstoupení zaslal také kopii faktury vystavené prodávajícím.

 

Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.


V případě odstoupení od smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy, odešle zboží (nepoškozené, neopotřebené, či jinak neznehodnocené a, je-li to možné, v původním obalu) s kompletním příslušenstvím na adresu sídla prodávajícího.

 

Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Prodávající kupujícím doporučuje, aby vracené zboží zasílali doporučeně anebo jiným způsobem tak, aby zásilku bylo možno v průběhu přepravy sledovat a aby byla zásilka pojištěna. Lze tak předejít komplikacím v případě zdržení či ztráty zásilky při přepravě.


Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vráceného zboží prodávajícímu. Vrácení částky bude provedeno bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poníženou o náklady na doručení zboží dle zvolené ceny přepravy, nejméně však 65,- Kč (2,50,- EUR). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. V případě, kdy byla cena zboží hrazena dárkovým poukazem, obnoví prodávající platnost dárkového poukazu. To však jen v případě, že do termínu odstoupení od smlouvy kupujícím a vrácení zboží prodávajícímu ještě neuplynula doba platnosti původního poukazu. Odstoupení od smlouvy kupujícím a vrácení zboží prodávajícímu nemá vliv na původní délku platnosti dárkového poukazu.


V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, má prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.

 

Kupující bere na vědomí, že v souladu s platnými předpisy nelze odstoupit mj. od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (tj. např. spodní prádlo, ponožky apod.).

 

Způsobem popsaným v tomto článku lze odstoupit od smlouvy taktéž v případě zakoupení dárkového poukazu. Lhůta k odstoupení počíná běžet od obdržení poukazu. Bezprostředně po obdržení odstoupení od smlouvy prodávající poukaz zneplatní. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu poukazu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení částky bude provedeno bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy.


X.

Výměna zboží

Kupující je oprávněn vyměnit zakoupené zboží za jiné zboží téže hodnoty (či vyšší hodnoty za předpokladu dorovnání kupní ceny) do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující v takovém případě na své náklady zašle nepoužité a nepoškozené zboží se všemi součástmi a příslušenstvím na adresu prodávajícího s přesným požadavkem na výměnu zboží. Pro tyto účely může kupující využít formulář umístěný ke stažení na stránkách e-shopu. Výměnu lze dohodnout také prostřednictvím e-mailu či telefonu, anebo provedením nové objednávky v e-shopu s vyplněním poznámky, že se jedná o výměnu zboží, a uvedením čísla původní objednávky. Pro urychlení procesu je doporučeno, aby kupující společně s oznámením o odstoupení zaslal také kopii faktury vystavené prodávajícím.

 

Při první výměně v rámci téže objednávky, mimo doručení zdarma v rámci původní objednávky, kupující hradí pouze náklady na vrácení původního zboží prodávajícímu a vyměněné zboží je kupujícímu dodáno zdarma. Při případné další výměně zboží, nebo pokud zboží z původní objednávky bylo kupujícímu doručeno zdarma, hradí náklady na vrácení i dodání vyměněného zboží kupující.

 

Prodávající kupujícím doporučuje, aby zboží k výměně zasílali doporučeně anebo jiným způsobem tak, aby zásilku bylo možno v průběhu přepravy sledovat a aby byla zásilka pojištěna. Lze tak předejít komplikacím v případě zdržení či ztráty zásilky při přepravě.

 

Pokud je zboží zaslané k výměně poškozeno nebo je jinak snížena jeho hodnota, bude kupující kontaktován za účelem dohodnutí dalšího postupu, při němž bude zohledněn případný nárok prodávajícího na náhradu škody na zboží.


XI.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací v e-shopu nebo odesláním objednávky uděluje zákazník prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, které prodávajícímu sdělil. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy, eventuálně za účelem zasílání obchodních sdělení a u registrovaných zákazníků také za účelem vedení uživatelských účtů v e-shopu, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Zpracování podléhají adresní a identifikační údaje zákazníků e-shopu v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací/fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, která je nezbytná k danému účelu jejich zpracování. V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je osobní údaj spočívající v e-mailové adrese zákazníka uchováván do odvolání jeho souhlasu. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jinému subjektu, s výjimkou předání potřebných údajů (v rozsahu jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) doručujícímu subjektu pro účely doručení zásilky se zbožím kupujícímu včetně oznámení o doručení zásilky formou sms nebo e-mailem apod., a zpracovateli plateb pro účely zpracování úhrady kupní ceny, s čímž kupující výslovně souhlasí. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Prodávajícího lze ohledně zpracování osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese info@diffenity.com nebo oznámením adresovaným na sídlo prodávajícího.


XII.

Závěrečná ustanovení

Uzavřená kupní smlouva (objednávka) je prodávajícím archivována a na požádání bude kupujícímu zaslána e-mailem nebo poštou na náklady kupujícího. Do doby odeslání objednávky není kupující svým projevem vázán a může ve vyplněných údajích cokoli měnit a opravovat. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu info@diffenity.com, přičemž informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na e-mailovou adresu, z níž byla stížnost odeslána.


Korespondenci lze prodávajícímu doručovat elektronickou poštou, osobně nebo poštou. Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

Tyto obchodní podmínky zapracovávají platné předpisy České republiky k ochraně spotřebitelů a jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.


Kupní smlouva, jakož i všechna práva z ní vyplývající a vzniklá v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky; tím nejsou dotčena práva spotřebitele, která mu eventuálně garantuje zahraniční právní řád místa, kde má kupující své obvyklé bydliště, pokud jde zároveň o místo, kam může být zboží dodáváno.

 

Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.08.2016.


Fool Innovative s.r.o.

E-SHOP DIFFENITY

V Zátiší 810/1

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Česká republika
e-mail: info@diffenity.com

Při korespondenci prosím vždy uvádějte Fool Innovative s.r.o./ E-SHOP DIFFENITY

Vyhledat
2020 © Diffenity
Eshop pohání Sun-shop | Design S.S.Design